Thuộc Bộ:
Âm ON : ジュウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ

KANJI LIÊN QUAN