Thuộc Bộ:
Âm ON : イチ イツ
Âm KUN : ひと- ひと.つ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một được biểu diễn bởi một ngón tay

KANJI LIÊN QUAN