Thuộc Bộ: 一[NHẤT]
Âm ON : マン バン
Âm KUN : よろず
Cấp độ : N5
Cách nhớ
10.000 (vạn) là một con số có 5 chữ số

KANJI LIÊN QUAN