Thuộc Bộ: 一[NHẤT]
Âm ON : サン ゾウ
Âm KUN : み み.つ みっ.つ
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Ba được biểu diễn bởi ba ngón tay

KANJI LIÊN QUAN