Thuộc Bộ: 一[NHẤT] 冂[QUYNH] 山[SAN, SƠN]
Âm ON : リョウ
Âm KUN : てる ふたつ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một người bán rong mang hàng trên cả hai vai của anh ấy.