Thuộc Bộ: 九[CỬU, CƯU] 丶[CHỦ]
Âm ON : ガン
Âm KUN : まる まる.める まる.い
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tôi cuộn người mình

KANJI LIÊN QUAN