Thuộc Bộ: 亠[ĐẦU] 王[VƯƠNG, VƯỢNG]
Âm ON : シュ ス シュウ
Âm KUN : ぬし おも あるじ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người đàn ông với cái mũ là ông chủ(người chủ).

KANJI LIÊN QUAN