Thuộc Bộ: 乞[KHẤT, KHÍ]
Âm ON : カン ケン
Âm KUN : かわ.く かわ.かす ほ.す ひ.る いぬい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ngừoi quỳ ngang trước sự khô cằn bởi 20 mặt trời trên dưới

KANJI LIÊN QUAN