Thuộc Bộ: 亅[QUYẾT]
Âm ON : リョウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
lá liễu mỏng manh

KANJI LIÊN QUAN