Thuộc Bộ: 了[LIỄU]
Âm ON : ヨ シャ
Âm KUN : あらかじ.め
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Một người mẹ (マザー) sắp xếp (アレンジ) một đứa trẻ trên cao

KANJI LIÊN QUAN