Thuộc Bộ:
Âm ON : ソウ
Âm KUN : あらそ.う いか.でか
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Người có vũ khí đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột

KANJI LIÊN QUAN