Thuộc Bộ:
Âm ON : ニ ジ
Âm KUN : ふた ふた.つ ふたたび
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Hai được biểu diễn bởi hai ngón tay

KANJI LIÊN QUAN