Thuộc Bộ: 二[NHỊ] 彑[KỆ]
Âm ON : ゴ
Âm KUN : たが.い かたみ.に
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Giống số 69 :))

KANJI LIÊN QUAN