Thuộc Bộ: 亠[ĐẦU]
Âm ON : キョウ ケイ キン
Âm KUN : みやこ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Những ngôi nhà được xây dựng trên ngọn đồi nhỏ (小) và nó trở thành thủ đô

KANJI LIÊN QUAN