Thuộc Bộ:
Âm ON : ジン ニン Âm KUN : ひと -り -と
Số nét: 2
level: N5

Các chữ kanji liên quan

Lọc theo :

logo