Thuộc Bộ: 人[NHÂN]
Âm ON : カイ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Hai người đứng dưới mái nhà tự giới thiệu

KANJI LIÊN QUAN