Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 也[DÃ]
Âm ON : タ
Âm KUN : ほか
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi muốn có một con thú khác không phải là một con bọ cạp.