Thuộc Bộ: 人[NHÂN]
Âm ON : レイ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
TRƯỜNG HỢP XOAY CHỮ NÀY SANG TRÁI 45 ĐỘ ta thấy DẤU NGOẶC ĐƠN く, và chữ IF. => excel: tạo LỆNH IF sau dấu NGOẶC ĐƠN. Ps: tự do sáng tạo cho vui thôi ạ :D

KANJI LIÊN QUAN