Thuộc Bộ: 人[NHÂN]
Âm ON : イ
Âm KUN : もっ.て
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Đây là vạch xuất phát

KANJI LIÊN QUAN