Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 本[BỔN, BẢN]
Âm ON : タイ テイ
Âm KUN : からだ かたち
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Khi cơ thể của bạn bị thương,hãy băng bó và nghỉ ngơi(休).

KANJI LIÊN QUAN