Thuộc Bộ: 亻[NHÂN] 昔[TÍCH]
Âm ON : シャク
Âm KUN : か.りる
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Cách đây một thời gian(昔),tôi đã mượn một vài thứ từ một vài người

KANJI LIÊN QUAN