Thuộc Bộ: 二[NHỊ] 儿[NHÂN, NHI, NGHÊ]
Âm ON : ゲン ガン
Âm KUN : もと
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Nếu hai(二) người chạy cạnh nhau,họ sẽ trở nên khỏe hơn

KANJI LIÊN QUAN