Thuộc Bộ: 兀[NGỘT]
Âm ON : コウ
Âm KUN : ひか.る ひかり
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đây là hình dạng của tia ánh sáng

KANJI LIÊN QUAN