Thuộc Bộ:
Âm ON : ニュウ ジュ
Âm KUN : い.る -い.る -い.り い.れる -い.れ はい.る
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Một người đang chui vào cái lều.

KANJI LIÊN QUAN