Thuộc Bộ: 八[BÁT]
Âm ON : キョウ
Âm KUN : とも とも.に -ども
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hãy cùng kết hợp lại.

KANJI LIÊN QUAN