Thuộc Bộ: 夂[TRI, TRUY] 冫[BĂNG]
Âm ON : トウ
Âm KUN : ふゆ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Trong mùa đông , nó thì trơn khi bạn đi bộ trên băng.

KANJI LIÊN QUAN