Thuộc Bộ: 夂[TRI, TRUY] 几[KỈ]
Âm ON : ショ
Âm KUN : ところ -こ お.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
chân duỗi thoải mái dưới gầm bàn để XỬ lý công việc

KANJI LIÊN QUAN