Thuộc Bộ: 干[KIỀN, CAN, CÀN, CÁN] 刂[ĐAO]
Âm ON : カン
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cái gì khô khan thì dùng dao cắt bỏ để làm lại