Thuộc Bộ: 衤[] 刀[ĐAO]
Âm ON : ショ
Âm KUN : はじ.め はじ.めて はつ はつ- うい- -そ.める -ぞ.め
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Khi bạn làm kimono,bạn phải cắt quần áo với một cái dao (刀) đầu tiên

KANJI LIÊN QUAN