Thuộc Bộ: 刂[ĐAO]
Âm ON : ベツ
Âm KUN : わか.れる わ.ける
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chúng tôi chia thịt với một con dao thành 10.000 (万) miếng.

KANJI LIÊN QUAN