Thuộc Bộ: 至[CHÍ] 刂[ĐAO]
Âm ON : トウ
Âm KUN : いた.る
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Muốn đến đích ý chí phải sắc như dao

KANJI LIÊN QUAN