Thuộc Bộ: 刂[ĐAO]
Âm ON : セイ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cầm dao khống chế 制 con bò 牛 nằm yên trên cái cân

KANJI LIÊN QUAN