Thuộc Bộ: 刂[ĐAO]
Âm ON : サツ
Âm KUN : す.る -ず.り -ずり は.く
Cấp độ : N2
Cách nhớ
ĐAO LOÁT hình cái KHĂN lên thây ma(THI)