Thuộc Bộ: 貝[BỐI] 刂[ĐAO]
Âm ON : ソク
Âm KUN : のっと.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Quy tắc phải đóng tiền không đóng chém