Thuộc Bộ: 畐[] 刂[ĐAO]
Âm ON : フク
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Làm PHÓ thì một mình mang DAO ra đồng MIỆNG hô tay cuốc.