Thuộc Bộ: 害[HẠI, HẠT] 刂[ĐAO]
Âm ON : カツ
Âm KUN : わ.る わり わ.り わ.れる さ.く
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đưa dao cắt khẩu sinh trong nhà

KANJI LIÊN QUAN