Thuộc Bộ: 刂[ĐAO]
Âm ON : ゲキ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Xem trong nhà có 7 con lợn diễn kịch kiếm hiệp