Thuộc Bộ:
Âm ON : リョク リキ リイ
Âm KUN : ちから
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một người đàn ông cơ bắt thì có sức mạnh.

KANJI LIÊN QUAN