Thuộc Bộ: 奴[NÔ] 力[LỰC]
Âm ON : ド
Âm KUN : つと.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tay muốn có được phũ nữ thì phải nỗ lực

KANJI LIÊN QUAN