Thuộc Bộ: 交[GIAO] 力[LỰC]
Âm ON : コウ
Âm KUN : き.く ききめ なら.う
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Lực giao nhau tạo ra công hiệu

KANJI LIÊN QUAN