Thuộc Bộ: 男[NAM]
Âm ON : ユウ
Âm KUN : いさ.む
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đàn Ông DŨNG cảm không sợ Ma

KANJI LIÊN QUAN