Thuộc Bộ: 重[TRỌNG, TRÙNG] 力[LỰC]
Âm ON : ドウ
Âm KUN : うご.く うご.かす
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người đàn ông di chuyển những quyển sách nặng(重) với sức mạnh(力) của ông ấy

KANJI LIÊN QUAN