Thuộc Bộ: 月[NGUYỆT] 劵[KHOÁN]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : か.つ -が.ち まさ.る すぐ.れる かつ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi đã chiến thắng vào thứ hai(月),chứ không phải thứ ba(火).

KANJI LIÊN QUAN