Thuộc Bộ: 莫[MẠC, MỘ, MẠCH, BÁ] 力[LỰC]
Âm ON : ボ
Âm KUN : つの.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Chiêu mộ một lực lượng to lớn để dọn cỏ trong 1 ngày

KANJI LIÊN QUAN