Thuộc Bộ: 力[LỰC]
Âm ON : セイ ゼイ
Âm KUN : いきお.い はずみ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Có tài Nghệ 埶 và sức lực力 thì sẽ ưu Thế

KANJI LIÊN QUAN