Thuộc Bộ: 匚[PHƯƠNG] 儿[NHÂN, NHI, NGHÊ]
Âm ON : ヒツ
Âm KUN : ひき
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đi Tứ Phương buôn động VẬT, sau về ĐẾM đi đếm lại vẫn THẤT bát. (Thôi quyết định bỏ nghề đi)

KANJI LIÊN QUAN