Thuộc Bộ: 匚[PHƯƠNG] 矢[THỈ]
Âm ON : イ
Âm KUN : い.やす い.する くすし
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Một bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân bị thương với một mũi tên (矢).

KANJI LIÊN QUAN