Thuộc Bộ:
Âm ON : ジュウ ジッ ジュッ
Âm KUN : とお と
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Kết hợp 2 ngón tay để tạo thành mười

KANJI LIÊN QUAN