Thuộc Bộ: 干[KIỀN, CAN, CÀN, CÁN]
Âm ON : ゴ
Âm KUN : うま
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Chữ Kanji này có mười (十) và hai (二). Mười hai (十二) giờ là trưa .

KANJI LIÊN QUAN