Thuộc Bộ: 十[THẬP]
Âm ON : キョウ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
13 thằng LỰC HIỆP lực với nhau mở clb thể hình